English Below:
Và thế là techno.vn đã quay trở lại sau 7 tháng chơi ké với các sự kiện hausvn. Buổi tiệc đặc trưng mang phong cách rất “technovn” cuồng cuộng đôi lúc trộn lẫn sự ảo diệu của thể nghiệm đương đại. Thương hiệu đã làm nên tên tuổi chúng tôi suốt hơn 5 năm qua. Khách mới lần này là bao gồm 3 thế hệ âm nhạc: 1/ bậc lão thành xây dựng scene âm nhạc từ thời gian đầu chuyên thể nghiệm và ambient techno là Trí Minh và Xhin. 2/ Thế hệ kế thừa là Ro-TUNE, KONKRETE “chuyên giã gạo” với industrial & hardcore techno, và cuối cùng là thế hệ trẻ GenZ với ling:chi và Ke Ling.
technovn is back after 7 months…playing along with hausvn event which means the signature techno is back: experimental, industrial, ambient…with Xhin, Tri Minh (live), Ro-TUNE (live), KONKRETE, ling:chi, and Ke Ling.
Tri Minh (live)
Xhin
Ro-TUNE (live)
KONKRETE
ling:chi
Ke Ling

PROMOTION