EPIZODE FESTIVAL 2019 Egg Stage – PIONEER DJ’s showcase

Lễ hội được diễn ra trên đảo Phú Quốc từ ngày 28/12/2018 đến 08/01/2019, Pioneer DJ, đảm nhiệm EGGS Stage tại lễ hội âm nhạc Epizode³ suốt một đêm – ngày 2 tháng 1 năm 2019.

Epizode có rất nhiều DJ đình đám. Những nghệ sĩ như Pan-PotSeth TroxlerMatty Dazed P và Ro-TUNE biểu diễn trong suốt 12 ngày, bắt đầu vào ngày 28 tháng 12. Sẽ là một vinh dự khi tham gia cùng với họ. Hẹn gặp tất cả các bạn tại Epizode⁴ !

Tìm hiểu thêm thông tin về hệ thống loa XY series,
https://pioneerproaudio.com/en/
________

Event HP: https://epizode.com/
Film by Moment Tokyo
Animation Video by MeowProduction
Photo Credits:
Mira Morozova
Dmitry Chuntul
Alexey Pavlenko
Anton Ogarev
In Association with lute / clubberia

 

Click below for more related articles :

► PioneerProAudio

► JuiceOnline

► CrackMagazine

► Pioneer Dj VIetnam Center